Ładowanie

Promocje

Aktualnie obowiązujące promocje w naszej szkole tańca

Wszystkie promocje obowiązują w sezonie tanecznym Studia (od września do czerwca).

A. Wykup 2 kursy na raz i zapłać mniej!

  • Przy wykupieniu 2 kursów, Kursant otrzymuje 10,00 złotych zniżki na drugi wykupiony kurs.
Kursy w parach 8 zajęć Kursy solowe 6 zajęć
Dorośli Uczniowie / studenci Dorośli Uczniowie / studenci
drugi kurs 10.00 złotych X 10,00 złotych X

Promocja ta dotyczy tylko tej samej osoby, przy wykupie dwóch kursów dla różnych osób, zniżka wynikająca z tej promocji, nie przysługuje. Wykupienie 2 kursów jednocześnie w celu uzyskania zniżki, nastąpić może bez określenia konkretnego kursu. W przypadku wykupu Karnetów na nieokreślone w chwili zakupu kursy, wypisywane będzie KP (Karnety będą wydawane na jego podstawie na pierwszych zajęciach wybranych kursów). Cenę kursu określa data rozpoczęcia (zgodnie z zasadą cen Pełna i Przedpłata).

Wykorzystanie wykupionych w ten sposób kursów nastąpić musi w terminie:

  • na pierwszy kurs: w ciągu 4 tygodni od dnia zakupu;
  • na drugi kurs: w ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia pierwszego kursu;

W celu podtrzymania ceny Przedpłata, zapis na kurs musi nastąpić w terminie obowiązywania ceny Przedpłata, w przeciwnym przypadku, kursant musi dopłacić do ceny Pełna. Opcja zniżkowa nie dotyczy Studentów/Młodzieży (możliwe tylko wykupienie karnetu na jeden cykl kursu).

B. Stały Klient

Status Stałego Klienta zapewnia stały 10 zł rabat od ceny kursów. Status przyznawany jest Kursantom, którzy w trakcie 8 miesięcy (kursy solowe)/11 miesięcy (kursy w parach) od dnia pierwszego kursu wykupią 5 pełnych kursów solowych lub 4 pełne kursy w parach.

Ważność Statusu Stałego Klienta trwa tak długo, aż przerwa w udziale w cyklach kursów nie przekroczy 90 dni kalendarzowych (liczonych od dnia rozpoczęcia ostatniego kursu w którym brał udział).

Uwaga: Stali Klienci, którzy decydują się na wykupienie dwóch kursów jednocześnie, mogą skorzystać tylko z jednej zniżki tzn. korzystając z zniżki dla Stałych Klientów nie mogą skorzystać ze zniżki za wykupienie 2 kursów.

C. Zniżka uczniowska/studencka

Osoby uczące się do 26 roku życia, z ważną legitymacją szkolną/studencką otrzymują zniżkę 10,00 złotych od ceny kursu.

Zniżki, promocje i rabaty nie łączą się.
Promocje obowiązują w sezonie tanecznym, od września do czerwca.